Brandlarm för alla hem och företag

Med våra brandlarm får du en bra, pålitlig och trygg larmlösning för dig och din familj oavsett om du bor i lägenhet eller villa i Skåne. Koppla ditt brandlarm till en larmcentral som är bemannad med erfarna larmoperatörer dygnet runt 365 dagar om året. Skulle brandlarmet lösa ut och väktare behöva skickas till platsen kan du känna dig trygg.

Våra larm har även rökdetektorer som kan anslutas till larmcentral oavsett om inbrottslarmet är av- eller påslaget. Vid en eventuell rök- eller brandutveckling kan då larmoperatörer snabbt sätta in rätt åtgärder för att minimera skadorna. Rökdetektorerna ger dig ett brandskydd som räddar liv.

Vi rekommenderar att det ska ingå rökdetektorer när du köper ditt inbrottslarm av oss. En brandsituation är något man aldrig kan förutse även om ​man har förebyggande åtgärder för att minimera riskerna.

Rökdetektorerna är integrerad i larmsystemet och är alltid aktiverad oavsett om du har larmet på- eller avslaget. Det betyder att systemet larmar även om du är borta eller ligger hemma och sover med inbrottslarmet frånkopplat.

Är brandlarmet kopplat till larmcentral så ser erfarna larmoperatörer till att rätt åtgärder sätts in, vilket i en skarp situation kan innebära att brandkår larmas direkt. Detta innebär inte enbart att skadan på din egendom och dina ägodelar minimeras utan även att liv kan räddas.

Kontakta oss för mer information om våra brandlarm på 046-58 100 eller mejla oss på info@sydtec.se


Sydtec Larm AB

Med all Säkerhet

 
 
 
 
Vissa fält är inte korrekt ifyllda

Kontakt

IBC elinstallation AB

Brännerigatan 5 A

263 37 Höganäs

​042 33 00 10

info@ibcelinstallation.se

Hitta oss​