​Passersystem för företag och hem

Ersätt nycklarna! Med ett passersystem ersätter en kodbricka (tag) eller ett kort hela din nyckelknippa. En nyckel passar kanske endast en eller ett fåtal dörrar och kan inte tidsstyras. Den kan dessutom kopieras eller stjälas, vilket leder till ​dyra cylinderbyten. ​

I en programvara bestämmer du själv vilken programmering en tag ska ha till ert passersystem. Med behörigheter kan du styra användarnas tillträde till olika dörrar och vilka tider de ska ha tillträde. Om en tag försvinner till passersystemet kan du enkelt radera eller spärra den via programvaran. Kodbrickan kan även användas för att t.ex. sköta larmets till- eller frånslag. Möjligheterna är med andra ord många.

Kontakta oss för mer information om passersystem i hela Skåne! Ring oss på 046-58 100 eller mejla till info@sydtec.se.

​​

Sydtec Larm AB

Med All Säkerhet​

 
 
 
 
Vissa fält är inte korrekt ifyllda

Kontakt

IBC elinstallation AB

Brännerigatan 5 A

263 37 Höganäs

​042 33 00 10

info@ibcelinstallation.se

Hitta oss​